Sykdommen som utløser svineinfluensa-erstatning

Personer som har fått alvorlige bivirkninger av svineinfluensa-vaksine, har fått 62 millioner i erstatning fra staten.

Sprøyte Sigurdsøn, Bjørn
Politikk

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har mottatt 348 saker med krav om erstatning og gitt medhold i 59 av sakene, skriver Aftenposten. 121 saker er fortsatt under behandling.- Det er gitt avslag i 168 saker, opplyser kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i NPE.Mange av sakene er ennå ikke avsluttet med tanke på endelig erstatningssum.- Vi forventer fortsatt utbetalinger både i år og neste år i disse sakene, sier Castberg.Den overlegent største bivirkningen er utvikling av søvnsykdommen narkolepsi. Totalt har 50 personer fått erstatning på grunn av dette, og hele 45 av disse er barn og ungdom.Hver pasient har i gjennomsnitt fått drøyt 1 millioner kroner i erstatning. Myndighetene satte i fjor av 75 millioner kroner som skal brukes til å betale erstatning til vaksineofrene.Nyere forskning viser at voksne kan være mer utsatt for å utvikle narkolepsi etter å ha benyttet svineinfluensavaksinen Pandemrix, og NPE forventer derfor flere krav.Foreldelsesfristen for å søke erstatning er tre år etter at pasienten ble oppmerksom på at han eller hun har fått skade av vaksinen. (©NTB)

Nyheter
Politikk