Unio mener Frp har skjerpet seg

Unio har gransket Høyres og Frps arbeidslivspolitikk, og finner klare forbedringer fra tidligere. Men Anders Folkestad er langt fra fornøyd.

Siv Jensen - Foto: Scanpix
Politikk

- En blåblå regjering vil kunne gi større press på dagens ordninger og en tøffere hverdag for arbeidstakerne, sier Unio-lederen til NTB.- Samtidig har både Høyre og Fremskrittspartiet moderert seg. Det gjelder spesielt Frp som ikke lenger ser ut til å ville legge seg ut med fagbevegelsen i ett og alt, fortsetter han.Unios kartlegging konkluderer med at Frps handlingsprogram ikke lenger er fagforeningsfiendtlig. At partiet slutter opp om trepartssamarbeidet trekkes fram som et eksempel.- UklartEt annet eksempel er det gamle kravet om å vurdere begrensninger i streikeretten. Det sto i 2009-programmet, men er fjernet foran årets valg.Folkestad sier han ikke føler seg helt trygg på at linjeskiftet er reelt og ikke bare et spørsmål om retorikk og innpakning.- Vi skal selvsagt holde et våkent øye med partiets utspill og utsagn framover. Jeg opplever vel at Erna Solberg og de andre på borgerlig side er bevisst uklare om en del spørsmål, men tonen er definitivt en annen enn den var under Bondevik II-regjeringen, sier Unio-lederen.Unio, med sine 320.000 medlemmer, er Norges neststørste arbeidstakerorganisasjon, har funnet følgende problemsaker i Frps program:* Avvikling av fagforeningsfradraget* Økt adgang til midlertidige ansettelser* Likestilling av uorganiserte og organiserte* Lokal forhandlingsrett* Endrede og mer fleksible arbeidstidsavtaler (©NTB)

Nyheter
Næringsliv