Da var referatet ute av sekken i USA

Referatet fra rentemøte 30. - 31. juli var ikke til å bli veldig mye klokere av.

Ben Bernanke. Foto: AP
Politikk

Referatet fra den forrige rentemøtet i den amerikanske sentralbanken, som ble offentliggjort onsdag kveld, ga ingen nye holdepunkter og ingen indikasjoner på at nedtrappingen av obligasjonskjøpene for 85 milliarder dollar i måneden vil starte i september.Mange økonomer hadde ventet det, men etter å ha lest referatet er de neppe blir sikrere i sin sak. Referatet viste imidlertid at det var enighet i sentralbanken om at den amerikanske økonomien vil ta seg opp mot slutten av året, og at det da er rom for å trappe ned stimulansene, som ligger i de enorme obligasjonskjøpene i markedet hver måned.Men det var ingen signaler om når nedtrappingen vil komme, og det var ingen holdepunkter for at det vil skje i september.Ledighet og inflasjon Det er imidlertid også på det rene at styringsrenten i USA vil bli holdt lav lenge, og at det ikke kommer noen renteøkning så lenge arbeidsledigheten ligger over 6,5 prosent. På forrige rentemøte lå ledigheten på 7,6 prosent.I tillegg skuler sentralbanken til inflasjonen, og så lenge den ikke antas å ligger over 2 - 2,5 prosent frem i tid vil styringsrenten bli holdt uendret på 0 - 0,25 prosent.Bare et medlem stemte mot beslutningen på siste rentemøte.Ved første øyekast tolket investorene referatet stort sett positivt og sendte børsene i New York opp i kjølvannet av offentliggjøringen.Før offentliggjøring var de viktigste indeksen på børsene i New York ned 0,2 - 0,3 prosent. Onsdag kveld, etter offentliggjøringen, er indeksene tilbake på samme nivå som like etter børsåpningen - flatt til opp 0,2 prosent.

Nyheter
Næringsliv