Eksperter sår tvil om kinesisk vekst

Kinas økonomi vokser stadig, viser rapport etter rapport fra Beijing. Men nå sår fagøkonomer tvil om holdbarheten i de kinesiske tallene - og skepsisen deles av ingen ringere enn kinesernes egen statsminister Li Keqiang.

Kinesiske flagg ved den Kinesiske mur. Foto: Heiko Junge / SCANPIX . Junge, Heiko
Politikk

Tvilen har ulmet i lang tid, sier økonomer og peker på sprikende statistikk. Motstridende opplysninger gjør det vanskelig å anslå hvor mye Kinas brutto nasjonalprodukt BNP - den samlede verdien av varene og tjenestene landet produserer - egentlig vokser.Tidligere i år ble det reist kritikk mot de månedlige handelstallene, som viste en helt annen utvikling enn alle hadde ventet.Det er også uklart hvordan industriproduksjonen utvikler seg, og det rettes kritikk mot måten lønns- og prisveksten beregnes på.«Menneskeskapt»Tvilen er ikke noe nytt fenomen. Allerede i 2007 skal Li Keqiang, som da var leder for den høyt industrialiserte Liaoning-provinsen nordøst i Kina, ha sagt til USAs daværende Beijing-ambassadør at veksttallene var «menneskeskapte», det vil si ikke til å stole på.I de seks årene siden da er denne uttalelsen blitt bekreftet gang på gang, sier professor Michael Pettis, som foreleser om finansspørsmål ved universitetet i Beijing. Han peker på at både månedlig og årlig statistikk legges fram tidligere i Kina enn for eksempel i Frankrike.- Og da lurer man jo litt på hvordan kineserne er i stand til å gjøre dette raskere enn franskmennene, sier Pettis til nyhetsbyrået AFP. Dette er ett av mange spørsmål rundt Kinas økonomi som står ubesvarte, tilføyer han.Tøv?- Hvis det fantes en indeks for mistanker rettet mot Kinas offisielle statistikk, ville kurven ha gått gjennom taket. For å bruke et teknisk amerikansk begrep, handler det om avsindig tøv, sier den amerikanske analytikeren Stephen Green sarkastisk.Den kinesiske økonomen Wang Qinwei, som arbeider i London, mener bruk av uholdbar statistikk vil slå tilbake på kineserne selv.- Hvis tallene ikke er til å stole på, vil det kunne føre til gale beslutninger om politikk og reformer, sier Wang.Kinas toppledere har sagt at de ønsker å endre landets kommunistiske økonomiske modell til et system som ligner mer på det man finner i USA og Japan. Innenlands forbruk skal bli den viktigste vekstskapende faktoren, og gi en langsommere, men mer stabil vekst. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv