Folket vil avgjøre kommunestrukturen selv

Bare én av tre i en ny undersøkelse mener det er akseptabelt å bruke tvang for å slå sammen kommuner.

Stortinget. Foto: Scanpix
Politikk

Et flertall vil at innbyggerne skal bestemme selv.65 prosent mener dette spørsmålet skal baseres på frivillighet, viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Lokalsamfunnsforeningen, gjengitt i Klassekampen.På dette spørsmålet svarer 33 prosent at det er ok med tvang, mens 2 prosent ikke tar stilling. Bare fire av ti av de spurte stiller seg imidlertid negative på spørsmål om hvordan de stiller seg til kommunesammenslåing generelt.På spørsmål om hvem som bør avgjøre om din kommune skal slås sammen med en eller flere nabokommuner, svarer halvparten at innbyggerne selv bør ta avgjørelsen. Én av fem mener Stortinget bør bestemme, mens fylkespolitikerne og kommunepolitikerne får noenlunde lik oppslutning blant den resterende tredelen av de spurte.- Det er ikke nytt at folk er motstandere av tvang. Det overraskende her er at bare 20 prosent mener at Stortinget skal avgjøre sammenslåing, sier leder Ole Gustav Narud i den tverrpolitiske organisasjonen Lokalsamfunnsforeningen.På den rødgrønne siden er Arbeiderpartiet åpne for tvang i enkelte tilfeller, mens SV og Sp er klart mot. De borgerlige partiene varsler imidlertid omfattende sammenslåing, om nødvendig med tvang. (©NTB)

Nyheter
Politikk