- Her er vi sikre på at kjøpekraften blir svekket

Forslaget til ny uføreordning i offentlig sektor svekker kjøpekraften for uføre og rammer lavtlønte og deltidsansatte, mener LO, YS, Unio og Akademikerne.

Leder i UNIO Anders Folkestad. Foto: Scanpix
Politikk

Regjeringen har prøvd å komme organisasjonene i møte etter at de flagget sin klare misnøye da skissen til ny uføreordning i de offentlige tjenestepensjonsordningene ble lagt fram i mars.Men arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) kan umulig ha kommet helt i mål. Flere av punktene i det reviderte forslaget er ikke er til å leve med, mener de fire organisasjonene. I en felles høringsuttalelse hevder de at uføre vil få svekket kjøpekraft dersom regjeringens opplegg bankes igjennom i Stortinget.Svekket kjøpekraft- Vi krever verdige forhold for de uføre. Noe annet er uakseptabelt, sier Unio-leder Anders Folkestad.Han finner det beklagelig at regjeringen ikke har påvist hvordan forslaget slår ut for kommune- og sykehusansatte.- Her er vi sikre på at kjøpekraften blir svekket. Vi forutsetter derfor at regjeringen viser oss nye beregninger på disse områdene slik at disse spørsmålene kan avklares før regjeringen utarbeider sitt lovforslag, sier han.Unio-lederen mener to av endringsforslagene særlig vil ramme kvinner hardt og viser til at forekomsten av lave lønninger og deltidsstillinger er særlig utbredt i pleie- og omsorgssektoren.- Det gjelder forslaget om å stoppe medregningen av tjenestetid ved 67 år - tre år tidligere enn i dag - og forslaget om å sette en nedre grense for uføregrad på 20 prosent, sier han.

Nyheter
Næringsliv