Mange tror ny regjering svekker LO

LO får mindre makt, og sykelønnsordningen blir endret dersom vi får en borgerlig regjering, mener flertallet av de spurte i en fersk undersøkelse.

Gerd Kristiansen - Foto - Scanpix
Politikk

I undersøkelsen som Respons Analyse har utført for forskningsstiftelsen Fafo, svarer over 50 prosent at de tror en borgerlig regjering i stor eller noen grad, vil føre til en rekke endringer i den norske samfunnsmodellen, skriver Klassekampen.Du spurte mener sykelønnsordningen vil endres, at LO får mindre innflytelse, arbeidslivsreguleringer endres, og at innvandringspolitikken strammes inn.- Det er stor oppslutning om den norske samfunnsmodellen. Samtidig er det også vilje til å godta endringer for å sikre fremdeles vekst i norsk økonomi, sier instituttsjef Tone Fløtten ved Fafo institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning.I undersøkelsen er også folk spurt hva man er villig til å godta for å sikre økonomisk vekst i framtiden. Så mange som 67 prosent svarer at de er enige eller til dels enige i at eldre må stå lenger i jobb. Bare 25 prosent er villig til å godta svekkede arbeidstakerrettigheter.Rapporten blir lagt fram fredag. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv