Nå er det vinn eller forsvinn for norsk pelsdyrnæring

Regjeringen nedsetter et eget utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen. Formålet er å bidra til forutsigbarhet om fremtidige rammevilkår for næringen.

Foto: Heiko Junge / Scanpix
Politikk

Utvalget skal blant annet drøfte og vurdere etiske spørsmål rundt pelsdyrhold og utrede og drøfte de to hovedalternativene for næringens framtid i Norge. Landbruksdepartementet mener det foreligger to hovedalternativer - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling. Utvalget skal levere sin innstilling innen 30. juni neste år.Dyrevelferden under lupenArbeidet skjer på bakgrunn av avsløringene om dyremishandling i pelsdyrnæringen de siste årene, forklarer miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).- Jeg mener det er helt nødvendig å sette ned et utvalg for å se å se på dette. Avsløringene av dyremishandling som har dukket opp med jevne mellomrom de siste årene, tyder på at næringen har brukt opp sine sjanser. Dette er den første grundige gjennomgangen som stiller spørsmål om næringen bør avvikles eller ikke, sier han til NTB.Miljøvernministeren viser til at flere land i Europa, blant dem Nederland, har gjort vedtak om å avvikle sin pelsdyrnæring.- Det finnes sterke etiske argument mot å holde rovdyr i bur på små areal for at vi skal kunne produsere pels. Pelsdyrnæringen i Norge teller heller ikke mange årsverk, sier Solhjell.300 årsverkDet er om lag 270 bruk med pelsdyr i Norge. Samlet sysselsetting i primærproduksjon, fôrproduksjon, organisasjoner og tilgrensende næringer er anslått til 300 årsverk. I 2012 var omsetningsverdien av norske skinn på vel 400 millioner kroner.Den globale pelsproduksjonen har økt betydelig de siste ti årene. Den norske pelsproduksjonen utgjør om lag 1 prosent av den globale produksjonen av minkskinn og om lag 4 posten av den globale produksjonen av reveskinn.(©NTB)

Nyheter
Næringsliv