Raskere behandling av pasientskadeerstatning

I løpet av første halvår i 2013 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) økt utbetalingen av erstatning til pasienter og pårørende og fått ned saksbehandlingstiden.

Lege - Foto - Scanpix
Politikk

Til sammen er det betalt ut 450 millioner kroner til pasienter og pårørende. Utbetalingene er dermed oppe på tidligere nivå, noe som er en betydelig forbedring fra 2012, forteller NPE-direktør Rolf Gunnar Jørstad.- Dette er viktig for brukerne våre, som er tilkjent og venter på erstatning. Fortsetter denne utviklingen i løpet av året, og det vil den sannsynligvis gjøre, vil vi trolig ende på 2011-nivået. Et sted mellom 820 og 850 millioner kroner i utbetalte erstatninger, sier han.Også saksbehandlingstiden i NPE er på vei ned. I løpet av første halvår i 2013 ble den redusert med 100 dager.De økte utbetalingene og den reduserte saksbehandlingstiden i år henger sammen med at interne forhold knyttet til kapasitet og utskifting av sentrale medarbeidere som jobbet med erstatningsfastsetting gjorde at det tok lengre tid å betale ut erstatningene i 2012. Totalt ble det da utbetalt 706 millioner kroner. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv