Regjeringen blar opp 95 millioner ekstra

Regjeringen foreslår tilleggsbevilgninger på til sammen 95 millioner kroner til krisetiltak, opprydding, og reparasjon som følge av flommen i mai, samt til oppstart av sikringstiltak i Kvam.

Ola Borten Moe (SP) Foto: Berit Roald / Scanpix Roald, Berit
Politikk

For disse tiltakene reduseres distriktsandelen fra 20 prosent til 5 prosent.- Flere av områdene som ble rammet av flommen i vår, er de samme som fikk store skader under pinseflommen i 2011. Det er behov for at regjeringen bistår for å heve sikkerhetsnivået og sikre tryggheten til folk i de utsatte områdene raskest mulig, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).I Kvam i Nord-Fron kommune var det spesielt store ødeleggelser etter flommen. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er i gang med opprydding i Kvam, og det er behov for å komme raskt i gang med et nytt permanent sikringstiltak.NVE vil få økt sitt budsjett for i år med 30 millioner kroner, og i tillegg få fullmakt til å pådra forpliktelser utover gitt bevilgning på 65 millioner kroner de neste årene.

Nyheter
Næringsliv