Største sjøfolkreform siden 1975

Tirsdag nås en milepæl for 1,5 millioner sjøfolk over hele verden. Både Skipsarbeidsloven og ILOs konvensjon for sjøfolks arbeids- og levevilkår trer i kraft på denne dagen.

Trond Giske. Foto: Scanpix
Politikk

- De nye reglene betyr en vesentlig styrking av sjøfolks rettigheter, sier nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap).Skipsarbeidsloven er den største reformen for norske sjøfolk siden 1975. Loven hever aldersgrensen fra 62 til 70 år og gir arbeidstakerne sterkere stillingsvern. Dessuten blir det slutt på å bruke betegnelsen sjømann fordi den ikke er kjønnsnøytral.Fra samme dag gjelder også den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs konvensjon for sjøfolk. Den omhandler alle vesentlige sider ved arbeidslivet og levevilkårene på skip, og innebærer en rekke nye rettigheter for verdens ca. 1, 5 millioner sjøfolk. Konvensjonen blir viktig i kampen mot sosial dumping i internasjonal skipsfart, mener Giske.Reglene gjelder blant annet helsekrav, ansettelsesavtale, lønnsutbetaling, arbeids- og hviletid, ferie, hjemreiser og lugarer. I tillegg kommer regler om medisinsk hjelp, rederiets ansvar ved sykdom og personskade, krav til arbeidsmiljø, samt trygdeordninger for sykdom og yrkesskade. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv