Venter økt ledighet i Norge

Ledigheten i Norge vil i løpet av de neste årene øke til 4,3 prosent, tror DNB Markets.

AP Photo Mark Lennihan
Politikk

Sysselsettingen i Norge står nærmest stille ifølge arbeidskraftsunderøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå. Ledigheten har på sin side steget litt, til nær 100.000, eller 3,6 prosent av arbeidsstyrken i årets andre kvartal.I løpet av de fire siste kvartalene steg befolkningen med 54 000, mens arbeidsstyrken steg med bare 16 000. Det innebærer at yrkesdeltakelsen har falt. Taktskiftet i økonomien ser også ut til å ha virket inn på arbeidsinnvandringen, som har flatet ut det siste drøye året.Dermed forventer DNB Markets en gradvis økning i ledigheten når veksttakten i norsk økonomi dempes videre.I rapporten «Økonomiske Utsikter - august 2013» anslår banken at 120.000 personer vil stå uten jobb - 25.000 flere enn i dag.Med en økning i arbeidsstyrken på 20-25.000 personer i året, vil ledigheten ifølge DNB ligge på 4,3 prosent i 2016. Så høy har ikke ledigheten vært siden 2005.Les hele rapporten her!

Nyheter
Næringsliv