Vil ikke ha mer sild fra Færøyene

Norske fiskerimyndigheter mener Færøyene praktiserer urettmessig overfiske av sild og forbyr norske mottak å ta i mot mer sild fra færøyske skip.

Foto: Scanpix
Politikk

I en konsis melding fra Fiskeridepartementet fredag kveld ble det gjort kjent at et forbud mot å lande norsk vårgytende sild fra Færøyene er innført. Mens Norge, Russland, Island og EU alle har undertegnet en avtale om fordeling av slik sild, ville ikke Færøyene inngå en tilsvarende avtale som tidligere år. Derfor ble øygruppen tildelt en kvote på 31.940 tonn av de øvrige partene. Dette forholdt derimot ikke myndighetene seg til, men ga sine egne fiskere tre ganger så store kvoter.Ettersom statistikk fra Færøyene nå viser at de landet den kvoten de opprinnelig ble tildelt, har Norge vedtatt å innføre forbud mot i lande fisk som er fanget av utenlandske fartøy og ikke er i tråd med avtalen som er inngått. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv