Tidligere i høst er flere barn i Trondheim bekreftet smittet av bakterien.Barnet som i september har fått bekreftet E. coli-smitte i Nord-Trøndelag, har ifølge NRK fått den alvorlige typen som kalles HUS (hemolytisk-uremisk syndrom), som i noen tilfeller kan gi nyresvikt.Denne sykdommen skyldes såkalt EHEC-infeksjon.Folkehelseinstituttet melder at det som tidligere år har vært en økning av meldte tilfeller av EHEC-infeksjon i høst.En del av tilfellene dreier seg om samme stamme E. coli-bakterier.- Alle meldte tilfeller med EHEC-infeksjon blir fulgt opp etter gjeldende rutiner, som kan inkludere prøvetaking av nærkontakter, intervjuer av de syke og prøvetaking av matvarer, seier veterinær og seniorrådgiver Line Vold ved avdeling for infeksjonsovervåking i Folkehelseinstituttet.Hittil i år er det meldt inn 26 tilfeller av EHEC-infeksjoner hvor den syke er blitt smittet i Norge. Fire av disse har utviklet nyresvikt.Det er ikke meldt om dødsfall forårsaket av EHEC i 2013.