Aftenposten har sammenlignet flere undersøkelser, og de viser at eldre jevnt over er fornøyd med hjemmetjenesten: Brukerundersøkelser i hjemmetjenesten i 56 kommuner viste i fjor at de fleste eldre svarer at de er fornøyd med tilbudet, ifølge KS. I brukerundersøkelsen fra Oslo i fjor, sier 85 prosent at de er fornøyd.Gro Næss, sykepleier og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, mener det ofte er et stort sprik mellom tilbudet og behovet de eldre har.- Likevel sier de at de er fornøyd og har det bra. Jeg tror at for mange er det nok å komme seg opp av sengen, få hjelp til å kle på seg og vaske seg, få servert mat og bli møtt av blide og hyggelige mennesker, sier hun.Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo er glad for resultatet i den kommunale undersøkelsen, men oppfatter at både pasienter og pårørende er engstelige for å klage på tjenester som man er avhengig av over tid, opplyser Kristine Kiær ved Ombudets kontor.Ombudet er også bekymret for den lave svarandelen, som er 38 prosent.- Det innebærer at man ikke vet hva de resterende 62 prosentene av brukerne mener. Det medfører grunnlag for varsomhet i bruk av funn fra undersøkelsen, sier Kiær. (©NTB)