Den kinesiske handelsbalansen viste i august et overskudd på 28,5 milliarder dollar.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet et handelsoverskudd på 20,0 milliarder dollar.Juli-tallene viste et overskudd på 17,8 milliarder dollar.Eksporten i landet vokste i perioden 7,2 prosent, mens importen var opp 7,09 prosent.Den kinesiske konsumprisindeksen (KPI) endte opp 2,6 prosent i august.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en oppgang på 2,6 prosent.Juli-tallene viste en oppgang på 2,7 prosent.Produsentprisene (PPI) i Kina falt i august 1,6 prosent, mot en ventet nedgang på 1,7 prosent.Juli-tallene viste her en nedgang på 2,3 prosent.