Terrorofrene er glemt, mener støttegruppas leder.- Helse- og omsorgsdepartementet har stilt 50 millioner kroner til rådighet for kommunene for å følge opp dem som opplevde terroren på Utøya. Men kommunene søker ikke om penger. De er seg ikke sitt ansvar bevisst, sier Trond Henry Blattmann, lederen for den nasjonale støttegruppa, til Adresseavisen.Tall fra departementet viser at bare 1,8 millioner kroner er fordelt til kommunene.Ifølge Blattmann viser undersøkelser at mange fortsatt har behov for hjelp og at mange fortsatt sliter med posttraumatisk stress og vansker i hverdagen.- Det er mange som har behov for kommunale hjelpetiltak, men det ser ut som om kommunene i stor grad er ferdig med 22. juli. De sier situasjonen løses gjennom det ordinære helseapparatet, men det er jo merkelig at kommunene ikke vil ha pengene som staten har stilt til disposisjon, sier Blattmann.Ifølge Adresseavisen viser mange rapporter som er kommet inn til de 15 fylkeslagene til støttegruppa, at det fortsatt er mange som sliter, over to år etter massakren. Mange steder mangler både hjelpetiltak og oppfølging. Nå etterlyser Blattmann politisk engasjement.- Jeg ber til norske lokalpolitikere om at noe må gjøres. Vi håper noen kan stille spørsmål til det kommunale apparatet om hvorfor ikke min kommune har søkt om penger, og hvilke tiltak som kan settes inn, sier Blattmann. (©NTB)