Den svenske Riksbanken holder reporenten uendret på 1 prosent.Det blir lagt til grunn at utviklingen i Sverige og omverdenen for det meste er i tråd med Riksbankens prognoser fra juli.Riksbanken mener det er positivt for svensk økonomi at det er tegn på bedring innad i eurosonen.Renten i Sverige ble sist kuttet i desember 2012. Den ble da satt ned 0,25 prosentpoeng.