17 av de 169 representantene er mellom 18 og 29 år etter mandagens valg, noe som utgjør litt over 10 prosent. Til sammenligning var det bare ti representanter under 30 på det forrige tinget, det vil si 5,8 prosent, påpeker Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) i en pressemelding.- LNU er svært glade for den økte andelen av unge på Stortinget. Vi tror unge velgere ønsker representanter i sin egen aldersgruppe, og at fokuset på å få unge velgere til å bruke stemmeretten har hatt en positiv effekt, sier Stian Seland, leder i LNU.Men organisasjonen påpeker at aldersgruppen fortsatt vil være underrepresentert blant landets folkevalgte, ettersom den utgjør hele 15 prosent av befolkningen. (©NTB)