- Jeg er forhandler av bruktbiler - med verksted. Vi får av og til reklamasjoner på bilene våre, og etter å ha reparert manglene opplever vi at kunden kommer tilbake etter mange år og påstår at utbedringsarbeidene ikke var bra nok.- Hvilke regler gjelder her? Løper det ikke nye reklamasjonsfrister, eller skal vi henge ved til evig tid? spør en leser.
For å starte med utgangspunktet, må kjøperen for det første reklamere "innen rimelig tid", altså si fra om skaden/feilen og at hun eller han vil gjøre mangelskrav gjeldende.- Hva som ligger i begrepet "rimelig tid" kan nok variere. Forbrukere vil vanligvis kunne ha et slakk på en del måneder, mens næringsdrivende kanskje kan forventes å reklamere raskere.- Reagerer ikke kjøperen raskt nok, kan du nekte ansvar under henvisning til manglende reklamasjon, sier advokat og partner Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma til HegnarOnline.Hvis kjøperen ikke oppdager feilen før det har gått lang tid, kan det ifølge advokaten derfor være at kjøperens rett til å reklamere er tapt.- For vanlige gjenstander er reklamasjonsfristen maksimalt to år, og for varige gjenstander er den fem år. Reklamerer kjøperen etter disse tidsfristene kan du avvise kravet hennes, sier han.Men hva hvis selgeren forsøker å rette, og så dukker feilen opp igjen?- Det du spør om er jo likevel hva som skjer om du aksepterer retting første gang kunden har reklamert, men så påstår kunden etter flere år at skaden blusser opp igjen og aldri er blitt reparert skikkelig, sier Marstrander.For det første vil jo dette ifølge advokaten være et bevisspørsmål.- Ofte vil du jo som selger kanskje si at det er en ny feil som ble oppdaget andre gang. Og hvis du som selger har rett i det, må kjøperen i så fall ha reklamert "innen rimelig tid", og innenfor fristene også på denne nye feilen.- Har du som selger ikke rett, slik at det nemlig er den samme tilbakevendende feilen som ikke har blitt endelig rettet opp, har du som selger plikt til å reparere mangelen helt til du må gi opp. Klarer du ikke å rette opp feilen må du istedenfor gi kjøperen prisavslag eller pengene tilbake, såkalt "heving", forklarer Marstrander.Men er det ikke noen forpliktelser for kunden i tilfeller der mangelen blusser opp igjen. Kan forbrukeren bare komme igjen og igjen med den samme mangelen?- Dette er et godt spørsmål og veldig praktisk, sier Deloitte-advokaten.Han viser til at Høyesterett nylig har gjort en avklaring av dette spørsmålet i forbindelse med en rustsak.- Selgeren av en bil klarte aldri å få bort rustskaden som det var reklamert på. Men kjøperen var veldig treg med å komme tilbake med nye reklamasjoner.- Høyesterett sa at det ikke løp noen nye reklamasjonsfrister for samme skade, hadde kunden først reklamert innenfor fristene første gangen gjaldt det ikke nye reklamasjonsfrister for skaden. Med andre ord fastslo Høyesterett at selger hadde plikt til fortsatt å jobbe med å fjerne rusten til den var borte, forteller Deloitte-advokaten.Men selgeren kan jo ikke holde på med reparasjoner til evig tid?- Høyesteretts dom løser ikke alle problemstillinger. Kanskje kan det inngås kjøpsvilkår med kjøperne som avskjærer ansvar etter en bestemt tidsfrist eller som legger plikter til å reklamere også på reparasjoner av tidligere skader.- Kanskje kan en dessuten si at småfeil som overflaterust ikke lenger kan anses som "mangel" når bilen har nådd en viss alder, for eksempel 10 år, sier Marstrander.I tillegg vil selger kunne rammes av foreldelsesreglene.- Pengekrav foreldes etter tre, år og tilleggsfrister løper maksimalt i ytterligere ti år, slik at selger uansett vil være fri for ytterligere ansvar etter maksimalt 13 år.- Det er klart denne dommen er viktig å lese grundig for alle som selger og reparerer kapitalvarer med lang forventet levetid, avslutter Deloitte-advokaten overfor HegnarOnline.