De neste fire årene skal i overkant av 100 milliarder investeres i å utvikle riksvegnettet i Norge. Samtidig prioriteres det å oppgradere tunneler for å bedre sikkerheten.Dette kommer fram i Statens vegvesens handlingsprogram for 2014-2017 som i dag er sendt til uttalelse hos fylkeskommunene.Statens vegvesen prioriterer å oppgradere 200 tunneler på riksvegnettet som i løpet av 2019 skal oppfylle EUs tunnelsikkerhetsforskrift.
31 prosjekter åpner, 34 prosjekter starterOppgraderer tunneleneStore prosjekter som åpner i 2014-2017:Akershus:
 • Rv 22 Lillestrøm - FetsundRv 22 Lillestrøm - Fetsund
 • E18 Knapstad - Retvet (Akershus og Østfold)E18 Knapstad - Retvet (Akershus og Østfold)
 • E6 Minnesund - Skaberud (Akershus og Hedmark)E6 Minnesund - Skaberud (Akershus og Hedmark)
Oslo:
 • E18 SydhavnaE18 Sydhavna
 • E18 BjørvikaE18 Bjørvika
Østfold:
 • Rv 110 Simo - ØrebekkRv 110 Simo - Ørebekk
 • E18 Melleby - MomarkenE18 Melleby - Momarken
 • E18 Riksgrensen - ØrjeE18 Riksgrensen - Ørje
Vestfold:
 • E18 Gulli - LangåkerE18 Gulli - Langåker
 • E18 Bommestad - SkyE18 Bommestad - Sky
Buskerud:
 • Rv 7 Sokna - ØrgenvikaRv 7 Sokna - Ørgenvika
Oppland:
 • E6 Frya - SjoaE6 Frya - Sjoa
 • Rv 4 Lunner grense - Jaren, inkl Lygna sørRv 4 Lunner grense - Jaren, inkl Lygna sør
 • E16 Fønhus - Bagn, inkl rasikringE16 Fønhus - Bagn, inkl rasikring
Hedmark:
 • E16 Kongsvinger - SlomarkaE16 Kongsvinger - Slomarka
 • Rv 3 Åsta BruRv 3 Åsta Bru
Rogaland:
 • Rv 509 SømmevågenRv 509 Sømmevågen
Hordaland:
 • E39 Vågsbotn - HylkjeE39 Vågsbotn - Hylkje
Sogn og Fjordane:
 • E39 Drægebø - Grytås og Birkeland - SandeE39 Drægebø - Grytås og Birkeland - Sande
 • E16 Smedalsosen - Maristova - BorlaugE16 Smedalsosen - Maristova - Borlaug
 • E16 Varpe bru - Smedalsosen (Sogn og Fjordane og Oppland)E16 Varpe bru - Smedalsosen (Sogn og Fjordane og Oppland)
Møre og Romsdal:
 • E136 TresfjordbruaE136 Tresfjordbrua
 • E136 VågstrandstunnelenE136 Vågstrandstunnelen
 • Rv 70 OppdølstrandaRv 70 Oppdølstranda
Sør-Trøndelag:
 • Rv 706 Nidelv bru - GrillstadRv 706 Nidelv bru - Grillstad
 • E39 Harangen - HøgkjølenE39 Harangen - Høgkjølen
Nordland:
 • E10 Solbjørnneset - HamnøyE10 Solbjørnneset - Hamnøy
 • E6 Hålogalandsbrua, inkl E10 Trældal - LerivikE6 Hålogalandsbrua, inkl E10 Trældal - Lerivik
Troms:
 • E6 Indre Nordnes - SkardalenE6 Indre Nordnes - Skardalen
 • E6 SørkjosfjelletE6 Sørkjosfjellet
Finnmark:
 • E6 Halselv - MøllnesE6 Halselv - Møllnes
Store prosjekter som har anleggsstart i 2014-2017:Akershus:
 • E16 Herbergåsen - NybakkE16 Herbergåsen - Nybakk
 • E18 Lysaker - RamstadslettaE18 Lysaker - Ramstadsletta
 • Rv 23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 (Akershus og Buskerud)Rv 23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 (Akershus og Buskerud)
 • E16 Sandvika - WøyenE16 Sandvika - Wøyen
Buskerud:
 • E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum (Buskerud og Oppland)E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum (Buskerud og Oppland)
 • Rv 23 Dagslett - LinnesRv 23 Dagslett - Linnes
 • E134 Damåsen - SaggrendaE134 Damåsen - Saggrenda
Telemark:
 • E18 Rugtvedt - DørdalE18 Rugtvedt - Dørdal
 • E134 Gvammen - ÅrhusE134 Gvammen - Århus
 • Rv 36 Skyggestein - SkjelbredstrandRv 36 Skyggestein - Skjelbredstrand
Aust-Agder:
 • E18 Tvedestrand - ArendalE18 Tvedestrand - Arendal
 • Rv 9 SetesdalRv 9 Setesdal
Vest-Agder:
 • E18 VaroddbruaE18 Varoddbrua
 • E39 Søgne - LyngdalE39 Søgne - Lyngdal
Oppland:
 • E16 Bagn - BjørgoE16 Bagn - Bjørgo
 • Rv 4 Roa - Gran grenseRv 4 Roa - Gran grense
Hedmark:
 • Rv 3/rv25 Ommangsvollen - Grundset/BasthjørnetRv 3/rv25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet
 • Rv 3 i ØsterdalenRv 3 i Østerdalen
 • E16 Øye - EidsbruE16 Øye - Eidsbru
Rogaland:
 • E39 Ålgård - SandvedE39 Ålgård - Sandved
 • E39 RogfastE39 Rogfast
 • Rv 13 RyfastRv 13 Ryfast
Hordaland:
 • E39 Svegatjørn - RådalE39 Svegatjørn - Rådal
 • Rv 555 SotrasambandetRv 555 Sotrasambandet
 • E16 Sætre- og Bjørkhaugtunnelane E16 Sætre- og Bjørkhaugtunnelane
Sogn og Fjordane:
 • E39 Bjørset - SkeiE39 Bjørset - Skei
 • Rv 13 Vik - VangsnesRv 13 Vik - Vangsnes
Møre og Romsdal:
 • E39 Betna - Vinjeøra - Stormyra (Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag) E39 Betna - Vinjeøra - Stormyra (Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag)
Sør-Trøndelag:
 • E6 Vindalsliene - Korporals bruE6 Vindalsliene - Korporals bru
 • E6 Jaktøya - Klett - SentervegenE6 Jaktøya - Klett - Sentervegen
Nordland:
 • E6 HelgelandE6 Helgeland
 • Rv 80 Hunstadmoen - ThallekryssetRv 80 Hunstadmoen - Thallekrysset
Finnmark:
 • E6 Storsandnes - LangnesbuktE6 Storsandnes - Langnesbukt
 • E6 Tana bruE6 Tana bru
I Statens vegvesen plan for de neste fire årene går nærmere 80 milliarder til store vegprosjekter. Dette er statlige midler og bompenger. Totalt åpner 31 prosjekter som koster over 500 millioner kroner mellom 2014-2017. 34 prosjekter har anleggsstart i perioden.De resterende 23 investeringsmilliardene går til blant annet vegplanlegging, bymiljøavtaler, tiltak for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak.- Dette er en formidabel satsing som vi gleder oss til å ta fatt på, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Statens vegvesens beregninger viser at det vil koste mellom 31 og 47 milliarder kroner å fjerne forfallet og oppgradere hele riksvegnettet. Mellom 16 og 26 milliarder knytter seg til tunneler, og Statens vegvesen skal de neste fire årene bruke 8 milliarder kroner på å rehabilitere 200 tunneler. Rundt 50 tunneler tilfredsstiller allerede kravene, blant disse er mange av de med mest trafikk.Noen steder ønsker Statens vegvesen å bygge nye tunneler i stedet for å oppgradere de gamle, blant annet flere steder på E16 Arna-Voss og E6 nord for Fauske.