Den svenske regjeringen åpner for å fjerne totalt 3.700 rovdyr, blant dem 1.900 bjørner, fra landets overflate. Svenske myndigheter mener dette vil bringe nivået til en «fordelaktig bevaringsstatus», skriver Nationen.Planen innebærer samtidig at den samlede bestanden av de skandinaviske store rovdyrene blir mer enn halvert, fra dagens rundt 7.000 dyr til om lag 3.300 dyr.Fremskrittspartiet gleder seg over at innvandringen fra Sverige dermed kan bli mindre.- Det er grunn til å takke svenskene. Vedtaket vil redusere innvandringen av rovdyr og lette trykket på norske utkanter, sier Frp-politiker Oskar Grimstad.Han mener dessuten Norge bør vurdere å kutte i egne bestander, og at fellingen av dyr som det er kvotejakt på, bør bli mer effektiv.Også Høyre mener svenskene er inne på et fornuftig spor.- Det ser ut som de har tatt virkeligheten inn over seg. Vår programformulering er klar. Dette er bestander med enorm utbredelse. Levedyktigheten må ses i lys av det. Det svenske vedtaket er i alle fall ingen grunn til å øke de norske bestandene, sier Høyre-stortingsrepresentant Gunnar Gundersen.Sentrumspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre er mer positive til rovdyr enn Høyre og Frp, men ønsker av hensyn til regjeringsforhandlingene ikke å kommentere saken. (©NTB)