Veksten i konsumprisene knuste Norges Banks forventninger også i august. Underliggende inflasjon, målt ved 12-månedersveksten i KPI-JAE ble på hele 2,5 prosent i august, opp fra 1,8 prosent i juli.- Vi hadde på forhånd ventet KPI-JAE på 2,0 prosent, men advart om oppsiderisiko, skriver Handelsbanken i onsdagens rapport.- Dermed er altså 12-månedersveksten i kjerneinflasjonen i august 1,0 prosentpoeng høyere enn Norges Bank ventet, etter å ha ligget 0,5 prosentpoeng over i juli. Underliggende inflasjon er dermed på inflasjonsmålet flere år tidligere enn ventet, understreker analytiker Kari Due-Andresen.- Spørsmålet blir nå hvor raskt Norges Bank tør å sette opp renten. Til tross for svakere vekst i norsk økonomi er inflasjonstallene sterke nok til å kunne rettferdiggjøre en renteøkning allerede i desember, men vi mener det er lite sannsynlig at Norges Bank vil presentere en så aggressiv rentebane allerede på møtet neste uke, sier analytikeren.Hun tror Norges Bank vil avvente flere månedstall før de konkluderer med at vi nå er i en helt ny verden hva gjelder inflasjon i Norge.Senest i mars i år nedjusterte Norges Bank sine inflasjonsprognoser kraftig på bakgrunn av nye analyser, som viste at det underliggende kostnadspresset bak konsumprisene over tid har vært lavere enn de tidligere hadde antatt.- Norges Bank har også siden 2008 nesten gjennomgående anslått inflasjonen for høyt. Denne feilen ønsker de nok ikke å begå igjen. Slik vi ser det har Norges Bank lite å tjene på å forhaste seg, sier Due-Andresen.- Gitt de svært sterke inflasjonstallene venter vi at Norges Bank neste uke vil presentere en rentebane hvor styringsrenten settes opp i 1. halvår neste år. Med mindre rapporten fra Norges Banks regionale nettverk på fredag er veldig svak, heller vi i retning av å tro på en renteheving allerede i mars, avslutter Due-Andresen.Handelsbanken vil oppdatere sin renteprognose så snart vi får nettverksrapporten på fredag.