Høyre og Fremskrittspartiet gikk til valg på å nedlegge fylkeskommunen og redusere antall kommuner. Ifølge DN er 4.694 årsverk rent administrativt ansatte.- De fleste av disse årsverkene bør spares inn eller brukes på en mer produktiv måte, sier Gjermund Hagesæter (Frp), nestleder i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.Fjerning av fylkeskommunen må ses i sammenheng med kommunesammenslåing, fastslår han.- Man kan spare en del milliarder på å halvere antall kommuner. Men det er en stor prosess, og det kan ta mange år før man når innsparingspotensialet,sier Hagesæter.