I tillegg skal mange av bedriftene som regnes blant de verste forurenserne stenges, varsler regjeringen i Beijing.Ifølge nye mål framlagt torsdag skal andelen kullprodusert energi utgjøre mindre enn 65 prosent innen 2017. I dag produseres 70 prosent av Kinas energi av kull.Men eksperter stiller seg tvilende til hvor raskt og effektivt planene lar seg gjennomføres.- Tanken bak planene er god, men det sies lite om hvordan tiltakene skal gjennomføres og det er mange smutthull, sier Greenpeace-aktivist Huang Wei.Sterk økonomisk vekst de siste årene har gjort kineserne rikere, men også påført dem store miljøproblemer, noe den tykke smogen over hovedstaden Beijing og andre deler av Nord-Kina i januar var et eksempel på. Rask vekst i den kinesiske bilparken har også bidratt til problemene. (©NTB)