Valgdeltakelsen ved stortingsvalgene etter krigen har stort sett ligget rundt 80 prosent med en topp i 1965 da 85,4 prosent av velgerne avga stemme.Deltakelsen falt til vel 75 prosent i 1993 og har ligget litt over eller på dette nivået siden. (©NTB)