- Vi har kanskje 70.000 arbeidstakere i 2014 som skal leve av AFP. På sikt er det snakk om pensjonsrettigheter for halvannen million arbeidstakere, skriver LO-lederen i brevet.Fremskrittspartiet sto utenfor forliket om pensjonsreformen, som partiet beskriver som tidenes ran av nåværende og framtidige pensjonister. Frp vil blant annet fjerne underreguleringen ved det årlige trygdeoppgjøret og avkortingen på 15 prosent som rammer gifte eller samboende pensjonister.Frp er også kritisk til AFP-ordningen, fordi tidligpensjon i all hovedsak er en rettighet som er begrenset til fagorganiserte.
Høyre-mandatHandlingsregel
Brevet fra LO-lederen til Erna Solberg ble sendt torsdag, dagen før Høyres sentralstyre og stortingsgruppe møttes på et flyplasshotell på Gardermoen for å meisle ut mandatet foran regjeringsforhandlingene som ventes å starte til uken.- Vi regner med å bli tatt på alvor som den største og mest representative arbeidstakerorganisasjon, skriver Kristiansen, som gratulerer med valgseieren og ber om et godt og konstruktivt samarbeid med landets nye regjeringssjef.- Vi har merket oss Høyres forsikringer i valgkampen om at det ikke skal gjøres store endringer i arbeidsmiljøloven, fortsetter LO-lederen, som også ber Solberg sørge for at handlingsregelen opprettholdes.- Handlingsregelen må ikke uthules gjennom nye grep i beregningsopplegget for budsjettet, poengterer LO-lederen. Utsagnet er nok myntet mest på Fremskrittspartiet, som har lagt fram en alternativ handlingsregel for oljepengebruk.- Handlingsregelen må heller ikke brytes ved å bruke for mye oljepenger innenfor den langsiktige 4-prosentbanen og derved presse opp rente- og kostnadsnivå, fortsetter hun. (©NTB)