LO-leder Gerd Kristiansen har sammen med Norsk Industri, Rederiforbundet og Norsk olje og gass sendt brev til de fire partilederne som denne uka sitter samlet i Nydalen i Oslo for å bli enige om et grunnlag for å starte regjeringsforhandlinger, skriver Dagens Næringsliv.Oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, der konsekvensutredning er første skritt på veien, er sentralt i sonderingene i møterommene på hotellet Radisson Blu. Både Venstre og KrF er sterke motstandere av oljeboring, mens Høyre og Frp mener det motsatte.- Vi er veldig redd for at Høyre skal forhandle bort et ja til konsekvensutredning. For olje- og gassutvinning kan ikke vedtas fra dag til dag, men behøver et langsiktig perspektiv siden det tar mange år fra utredning til utvinning, sier Gerd Kristiansen.Dette er første gang hun toner flagg for konsekvensutredning.I brevet heter det at «en konsekvensutredning bør være gjennomført slik at den kan behandles i partiene i 2014», noe som betyr at arbeidet må igangsettes snarest og senest januar 2014. (©NTB)»