- Vi trenger en oppmyking av arbeidsmiljøloven for å få større fleksibilitet i arbeidslivet. Det er noe en ny regjering bare kan gjøre så fort den har anledning til det, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund til Klassekampen.Hun forventer at deler av arbeidslivspolitikken blir merkbart endret etter regjeringsskiftet. Den viktigste endringen hun ønsker seg, er at det åpnes for mer gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, det vil si at man kan jobbe lengre dager i perioder uten å få overtidsbetaling, og at man i stedet blir kompensert med mer fritid i andre perioder.- Det er viktig for deler av næringslivet som har sesongmessig arbeid, spesielt i distriktene. Mange bedrifter er avhengige av arbeidsinnvandrere som jobber mye i perioder, og så tar lengre perioder av, sier hun.NHO forventer også at regjeringen kutter i formuesskatten og selskapsskatten, og at pensjonsordningene for offentlig ansatte blir endret.LO-leder Gerd Kristiansen varsler motstand mot NHOs ønsker.- Skogen Lund bør lese en del forskning rundt dette med arbeidstid før hun bastant står på barrikadene og krever endring. Loven er utviklet som en vernelov for arbeidstakerne, og befestet i forskning som viser hvor lang arbeidstiden bør være, sier Kristiansen. (©NTB)