I alle år har den norsk-svenske fjellkjeden som omfatter kjente fjellområder som Hardangervidda, Jotunheimen, Rondane, Trollheimen, Saltfjellet, Okstindane og Lofoten, vært navnløs.I år har det vært arrangert en navnekonkurranse for å få satt navn på fjellkjeden, og 5.000 forslag ble sendt inn.At Nordryggen gikk av med seieren er et godt valg, synes navneforsker Tor Erik Jenstad ved NTNU. Han påpeker at navnet er nylaget, men godt kunne vært et tradisjonelt navn.- Nordryggen står trygt rotfestet i norsk navnetradisjon og beskriver lokaliteten som skal navnsettes. Det er dannet etter et velkjent mønster, der sisteleddet, i dette tilfellet - ryggen, som forteller hva slags lokalitet det er snakk om, sier Jenstad.Geolog Henrik Svensen er initiativtaker til navnekonkurransen og godt fornøyd med at fjellkjeden ikke lenger er navnløs.- Lokalt har det eksistert navn på mindre deler av fjellkjeden, både på norsk og svensk side. Nordryggen dekker hele fjellkjeden og dette blir et godt navn i dagligtalen, mener han.De øvrige finalistene var Eventyrfjella, Jutulfjella, Midgardsfjella, Skandesfjella, Trollfjella og Vikingfjella. (©NTB)