Mail on Sunday skriver i dag at de har fått tak i det endelige utkastet til rapporten som skal forelegges politikerne senere i september. Wall Street Journal omtaler også den samme lekkede rapporten.
I det 31 sider lange sammendraget, fra FNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) til politikere, innrømmes det, ifølge Mail on Sunday, at oppvarmingen bare har vært det halve av det panelet har gått ut med tidligere.Nå innrømmer visstnok de samme klimaekspertene i IPCC, i sammendraget som er basert på 2.000 underliggende sider med analyse, at datamodellene kan ha overdrevet effekten av økt CO2 utslipp på temperaturene - og ikke tatt nok hensyn til naturlige svininger. Hele artikkelen i The Mail on Sunday Wall Street Journal har også en artikkel på saken
Mail on Sunday hevder at rapporten viser en temperaturøkning på bare 0,12 grader per tiår siden 1951, mot tidligere predikerte 0,2 grader.Det er også langt under til og med de laveste anslagene til datamodellene til klimaekspertene.