Riksantikvaren vil ha ny utredning av Høyblokka

Framtiden til Høyblokka i Regjeringskvartalet må utredes på nytt, mener riksantikvar Jørn Holme.

Høyblokken i Regjeringskvartalet er dekket til med presenninger, pga ødeleggelsene etter terrorangrepet 22. juli. . Foto: Krister Sørbø / SCANPIX
Politikk
I en kronikk i Aftenposten torsdag skriver Holme at utredningen om Regjeringskvartalets framtid ikke holder mål, og at han derfor ønsker en egen utredning som tar hensyn til kvartalets kulturhistoriske verdier.Han skriver blant annet at det var planer om å frede Høyblokka og Y-blokka med alle betongutsmykningene allerede før bombeangrepet 22. juli 2011.«Høyblokkas verneverdi og symbolverdi er ikke mindre i dag», skriver Holme.Han peker på at noen vurdering av kulturminneverdier og verneverdi ikke lå i mandatet til utvalget som 27. juni la fram rapporten «Konseptutvalgsutredning for fremtidig regjeringskvartal».«Riksantikvaren ønsker at Høyblokken og Y-blokken også i fremtiden skal utgjøre en viktig del av hovedstadens og Norges identitet. Derfor ønsker vi å lage en supplerende utredning, som tar hensyn til regjeringskvartalets kulturhistoriske verdier», skriver Holme.Han sier de vil sørge for at utvalget får innspill fra fagmiljøer innen arkitektur, kunst og historie.«Vi vil gjøre vårt ytterste for at en fremtidig avgjørelse om Regjeringskvartalet ikke kan overse etterkrigstidens viktigste bygningsmiljø i Norge», skriver han.