En evt. borgerlig regjering vil "over tid" selge seg ned i tre av de største statsdeleide selskapene: Statoil, Telenor og Yara.Samtidig vil en slik regjering ha særlig fokus på å selge seg ned i selskaper som SAS, Cermaq, Entra Eiendom, Flytoget og Mesta.Det sier Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten i et intervju med Financial Times.- Først av alt vil vi ha sterkere privat eierskap og redusert statlig eierskap. Vi mener økt privat eierskap i attraktive selskaper fører til økt merverdi, økt offentlig transparens og bedre utviklingsmuligheter, forklarer han.
Høyre vil ifølge avisen selge seg ned fra 67 til 51 prosent i Statoil, fra 54 til 51 prosent i Telenor og fra 36 til 34 prosent i Yara.På dagens kurser ville et slikt nedsalg ha brakt inn 76,5 milliarder kroner.Det aller meste av dette provenyet ville naturligvis ha kommet fra salg av Statoil-aksjer.Her eier staten i dag 2.136.393.559 av i alt 3.188.647.103 aksjer, altså 67 prosent. For å komme ned i 51 prosent, må staten selge 510.183.157 aksjer.En Statoil-kurs på 135,70 kroner ville ha gitt en salgssum på 69,2 milliarder kroner.I Telenor eier staten i dag 818.449.121 av i alt 1.516.624.271 aksjer, altså 53,97 prosent. For å komme med i 51 prosent, må staten selge 44.970.743 aksjer.En Telenor-kurs på 129,40 kroner ville her ha gitt en salgssum på 5,8 milliarder kroner.I Yara eier staten i dag 100.849.268 av i alt 278.500.910 aksjer, altså 36,21 prosent. For å komme ned i 34 prosent, må staten selge 6.158.959 aksjer.En Yara-kurs på 243 kroner ville ha gitt en salgssum på 1,5 milliarder kroner.Ifølge Flåtten vil ikke reduksjonene være av veldig høy prioritet.- Men det viktige er at reduksjonene vil bli fulgt opp over tid, særlig i Statoil, utdyper han.Han understreker overfor Financial Times betydningen av å beholde negativt flertall (34 prosent) i de største selskapene for å sikre seg mot at de for eksempel ikke flytter hovedkontoret ut av Norge.