Moteskaper Nina Skarra og tekstilfabrikk Krivi-vev i Tingvoll vil gjøre norske sømtradisjoner til lønnsom moteeksport, skriver DN. Skarra har selv brukt stoff produsert i samarbeid med Kivi-vev i sin neste sommerkolleksjon.-Norge hade en blomstrende tekstilindustri frem til 1960-tallet, men nå er det nesten ingen fabrikker igjen. Forhåpentlig kan prosjektet inspirere flere designere til å ta utgangspunkt i norsk kulturarv, sier Skarra, som driver en av de mer ambisiøse motesatsingene her til lands.- Moderne tekstilproduksjon er kompleks med mange leverandører i sving. Det er lettere å ha kontroll når produksjonen foregår lokalt, sier hun.Som bærekraftig designer er hun også opptatt av at tekstilproduksjonen ikke driver rovdrift på miljøet.