Solhjell ble opprinnelig anmeldt til Økokrim for utilbørlig håndtering av kurssensitiv informasjon om det børsnoterte gruveselskapet Nordic Mining.Økokrim ville imidlertid ikke se på saken, men Finanstilsynet har kommet med en uttalelse der Solhjell slipper unna med en smekk på fingrene, skriver Finansavisen.Tilsynet slår nemlig ettertrykkelig fast at informasjonen som Solhjell og hans medarbeidere delte med flere journalister før offentlig publisering, er å regne som innsideinformasjon etter verdipapirhandelloven, skriver avisen.Finanstilsynet mener Miljøverndepartementet burde vist større aktsomhet i sin håndtering av informasjonen i et brev fra departementet. I brevet opplyste Solhjell at han ville kreve ytterligere betenkningstid for å behandle Nordic Minings planlagte gruveprosjekt i Naustdal.Journalistene fikk informasjonen 13. mars med sperrefrist til klokka 14 samme dag. Bergens Tidende publiserte imidlertid detaljene i brevet før fristen gikk ut, og Nordic Mining-aksjen stupte.«Det er etter Finanstilsynets vurdering, grunn til å tro at offentliggjøringen av brevet utløste kursfallet», heter det i brevet fra Tilsynet.Miljøverndepartementet strammer nå inn rutinene for håndtering av børssensitiv informasjon. (©NTB)