Det er samme konklusjon som Klundseter kom til da han la ned sin påstand i Eidsivating lagmannsrett i mai i år. Lagmannsretten dømte den tidligere Vågå-ordføreren til fengsel i ett år og tre måneder for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.Begge parter anket til Høyesterett, som har satt av fire timer til saken torsdag. Rune Øygard og kona Reidun er begge til stede under Høyesteretts behandling, men ønsket ikke å gi noen kommentar før rettsmøtet startet torsdag morgen. (©NTB)