- Referanserenter ligger i hjertet av finanssystemet. De er avgjørende for markedene våre og for lån og sparekontoer til millioner av våre borgere. Men til nå har de i stor grad vært uregulert og ukontrollert, sa EU-kommissær Michel Barnier til pressen i Brussel onsdag.Barnier ønsker sterkere nasjonalt tilsyn som skal rapportere til EU-tilsynet ESMA.Ifølge nyhetsbyrået Reuters får forslaget også konsekvenser for hvordan prisindeksene på råvarer settes, som for eksempel nordsjøolje.Forslaget fremmes i kjølvannet av blant annet den såkalte Libor-skandalen i Storbritannia i fjor, da det ble kjent at Libor-renten var blitt manipulert.Libor brukes som referanserente for lån banker imellom i London og styrer dessuten renten på en rekke andre lån og finanskontrakter. Den brukes for å regne fram priser på lån og kreditter verdt svimlende 300.000 milliarder dollar.Barniers forslag skal nå gå runden i EU-systemet og må vedtas av både EUs medlemsland og EU-parlamentet.I slutten av august ba Finansdepartementet Finanstilsynet om å utarbeide forslag til nye regler i Norge. Tilsynet skal laget et utkast til hvordan fastsettelsen av referanserenter kan bringes inn under offentlig regulering og tilsyn. (©NTB)