Arbeidsgiversammenslutningen presenterte mandag sine forventninger til den nye regjeringen under et konjunkturseminar. Her presenterte administrerende direktør Vibeke Hammer en undersøkelse blant egne medlemmer som viser at fire av ti mener at en konjunkturoppgang i Europa er nødvendig for å skape flere arbeidsplasser i Norge.I et Norge preget av velstandsvekst går produktiviteten ned. Virke ønsker at den nye borgerlige regjeringen prioriterer Samferdsel - eller gir «bånn gass» for lønnsomme prosjekter som skaper arbeidsplasser på kort sikt og effektivisering for næringslivet på lengre sikt.Virke oppfordrer også regjeringen om å «modernisere arbeidsmiljøloven» ved å innføre mer fleksible arbeidstidsordninger og øke adgangen til midlertidige ansettelser. Virke ønsker også en forenkling av lover og regler, fjerning av formuesskatt og arveavgift, og skattefradrag på rehabilitering og oppussing og tilbygg på 30.000 kroner. (©NTB)