Hagen vil fjerne støtten til små trossamfunn

Oslo Frp mener trossamfunn med mindre enn 300 medlemmer bør miste statsstøtten. Både Frp sentralt og kirkedepartementet varsler at det vil komme en innstramming.

Carl I Hagen. Foto: Scanpix

I et møte Oslo bystyre onsdag tok gruppeleder for Frp, Carl I. Hagen, til orde for at det innføres en nedre grense for hvor mange medlemmer et trossamfunn må ha for å være kvalifisert offentlig støtte, skriver Vårt Land.Statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet, Knut Olav Åmås, bekrefter at endringer er på gang.- Vi ser at det er et behov for å modernisere lovverket, sier Åmås i en epost.495 mister støtten- Det er blitt veldig, veldig mange hundre forskjellige trossamfunn. Dette er ikke noe forbud mot trossamfunn under 300 medlemmer, men en nedre grense for når de kan kreve statsstøtte på linje med Den norske kirke, sa Hagen i Dagsnytt 18 i NRK samme kveld.Han avviste at dette er et angrep på tros- og livssynssamfunn.- De skal ha lovfestet rett på økonomisk støtte som Den norske kirke, men de må utgjøre et visst omfang, sa Hagen.665 tros- og livssynssamfunn fikk statsstøtte i fjor. 495 har under 300 medlemmer og 410 av disse er kristne frimenigheter.I dag er det ingen nedre grense for antall medlemmer som gir rett til offentlig støtte. (©NTB)