Norge sier nei til å ta imot Syria-våpen

Norge har sagt nei til å ta imot kjemiske stridsmidler fra Syria for destruering, opplyser utenriksminister Børge Brende.

Børge Brende. Foto: Scanpix

- Norge og USA har i løpet av de siste ukene hatt inngående samtaler og har utvekslet viktig informasjon om muligheten for å destruere Syrias kjemiske våpen i Norge. Konklusjonen er at Norge ikke er det best egnede sted for å destruere disse våpnene, opplyser Brende.Brende viser til korte tidsfrister, noe som gjør at Norge ikke ville ha fått tid til å gjennomføre arbeidet, og han viser til at Norge mangler tekniske fasiliteter.- Det har ikke vært noen lett konklusjon å trekke, for er det noe nordmenn og Norge har lyst til å bidra med, er det destruksjon av våpnene. Derfor skal det ikke stå på Norge å bidra på andre fronter hvor det er mer egnet at vi bidrar, sier Brende til NTB.Utenriksministeren sier konklusjonen er tatt i samråd med USA, som først kom med forespørselen om Norge kan bistå i arbeidet med å destruere kjemiske stridsmidler fra Syria.- Hovedpoenget er at vi har blitt enige med USA, som har kommet med forespørselen, om at Norge bedre kan bidra på andre områder, økonomisk, med personell, inspektører og å støtte opp om OPCWs arbeid, enn å forsere en destruksjon i Norge, sier Brende. (©NTB)