Norges Bank må holde kjeft - økonomer sjokkerte

Sigbjørn Johnsen tar kontroll over renten. Han får det glatte lag.

Øystein Olsen - Foto: Scanpix
Politikk

Fredag annonserte Finansdepartementet at den nye forskriften for motsyklisk kapitalbuffer skal tre i kraft fra og med 15. oktober.Dermed flyttes makt over den reelle rentesettingen fra Norges Bank over til Finansdepartementet.- Spissformulert innebærer dette et farvel til dagens politikk med en uavhengig sentralbank som setter renten ut fra et direkte inflasjonsmål, skriver sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen i sin månedsrapport med tittelen "Sigbjørn Johnsen tar kontroll over renten".Forskriften her.- Uklart hvem som styrer Inn kommer en ny økonomisk politikk kalt makrotilsyn, under Finansdepartementets kontroll.- Norges Bank skal som før sette styringsrenten, mens Finansdepartementet skal bestemme over det motsykliske kapitalkravet, som en del av makrotilsynet. I en situasjon hvor bankene ikke er tilstrekkelig kapitalisert, vil økte krav til bufferkapital slå ut i høyere utlånsrenter.- Ideelt sett burde Finansdepartementet sette målet for makrotilsynet, og så delegere oppgaven og bruken av virkemidler til Norges Bank. Da hadde Norges Bank hatt to virkemidler for å styre renten, fortsetter sjeføkonomen.Nå er det ifølge Holvik uklart hvem som faktisk styrer makrotilsynet, hvilke kriterier som blir vektlagt, og hvordan politikken skal formidles.- Blir det pressekonferanse? Eller bare en pressemelding? spør hun.- Lav rente svært lenge Holvik viser til at overføring av reell makt over rentepolitikken er en trend globalt, mest tydelig i Japan og England.- Konsekvensen i Norge er at styringsrenten vil bli holdt lav svært lenge, gitt at ikke inflasjonen virkelig tar seg kraftig opp. Bankenes utlånsrente vil da bli bestemt først og fremst ut fra bankers samlede krav til egenkapital og bufferkrav, bestemt av Finansdepartementet, avslutter sjeføkonomen i Sparebank 1.Motsyklisk kapitalbuffer innebærer at myndighetene, avhengig av konjunktursituasjonen, setter et ekstra krav om ren kjernekapital for banker, som hovedregel på 0-2,5 prosent av risikoveiet beregningsgrunnlag for kapitalkrav.Bufferen kommer i tillegg til øvrige krav til ren kjernekapital.Finansdepartementet skal hvert kvartal treffe beslutning om nivået på bufferen på bakgrunn av et råd fra Norges Bank.Norges Bank får munnkurv - Finansdepartementet mener rådet og beslutningen kan påvirke aksjekurser og andre markedspriser. Derfor vil regjeringen offentliggjøre Norges Banks råd samtidig med at departementet legger fram sin beslutning.- Dette er i strid med Norges Banks ønske om at rådet bør publiseres når det gis, skriver DNB Markets i sin morgenrapport mandag.Norges Bank har varslet at de vil gi sitt første råd 5. desember, men rådet vil altså ikke bli offentliggjort før departementet legger frem sin endelige beslutning.- Dermed må Norges Bank i sin pengepolitiske rapport 5. desember, unngå å si noe om hvordan sentralbanken tror bufferkravet vil påvirke økonomien, heter det videre fra meglerhuset.- Ganske sjokkerende Handelsbankens makroeksperter skriver rett ut at Finansdepartementet på denne måten har satt munnkurv på Norges Bank.- Dette er ganske sjokkerende, skriver analytiker Kari Due-Andresen en "fast comment" mandag formiddag.Hun mener Norges Bank står igjen med kun dårlige alternativer.- Norges Banks pengepolitiske analyse vil nå enten bygge på antagelsen om at intet nytt råd er gitt om bufferens størrelse, eller rådet Norges Bank har gitt Finansdepartementet - men som ikke er offentlig kjent, skriver Due-Andresen.- Begge alternativene er dårlige, og representerer et skritt tilbake med hensyn til åpenhet, transparens og forutsigbarhet i pengepolitikken, fortsetter hun, og legger til at sentralbanken i et brev har indikert et valg av sistnevnte alternativ.Gjettekonkurranse Due-Andresen og Handelsbanken slakter Finansdepartementets begrunnelse om at Norges Banks råd vil påvirke markedspriser.- Ja, det er nettopp poenget med åpenhet. Poenget med markedssensitiv informasjon er ikke å holde den hemmelig, men å sikre at alle får informasjonen samtidig, slik at alle behandles likt. Når den endelige beslutningen tas, og av hvem, er trolig underordnet for de fleste.- Når Norges Bank publiserer sin pengepolitiske rapport i desember, og samtidig gir sitt råd til Finansdepartementet, vil det da bli opp til oss å gjette på bufferstørrelsen Norges Bank har foreslått, skriver Handelsbanken.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Næringsliv