Økt import av bearbeidede jordbruksvarer fra utlandet

Norsk landbruk sliter i konkurranse med utlandet.

Fra 2011 til 2012 økte importen av utenlandske bearbeidede jordbruksvarer med 4,6 prosent. Eksporten gikk ned med 0,6 prosent.Det går fram av den årlige rapporten fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), som legges fram torsdag, skriver Nationen.Bearbeidede jordbruksvarer, eller RÅK-varer som de gjerne kalles, omfatter blant annet brød og bakervarer, sukkervarer, supper og sauser.Ifølge prosjektleder Per Christian Rålm i NILF er den økende utenlandske konkurransen en del av en langvarig trend. Han viser til at importverdien av RÅK-varene har økt med 230 prosent siden 2005, mens eksportverdien bare har økt med 32 prosent.- Prisforskjellen på noen sentrale RÅK-varer øker mellom EU og Norge. Det lønner seg i større grad å hente disse varene fra utlandet, sier han til avisen.Det er import av alkoholfrie drikkevarer, deiger, sauser og brød som gikk mest opp fra 2011 til 2012. Bakervarer er det som Norge importerer mest av.I kroner og øre utgjør importverdien 8,4 milliarder kroner, mens Norge har eksportert slike varer for knappe 1,2 milliarder kroner.