Spekter vil fjerne ansattes vetorett over vaktplaner

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ber regjeringen fjerne de ansattes vetorett over ordinære vaktplaner. LO og Unio varsler kamp.

Dag Mejdell - Foto: Scanpix

Aftenposten skriver at styreleder Dag Mejdell i Spekter i stedet mener Arbeidstilsynet må bli ankeinstans når det ikke blir enighet lokalt.Mejdell sier til avisen at Arbeidstilsynet er i stand til å gjøre en ganske objektiv vurdering av spørsmål om arbeidstid, turnusordninger og andre vaktplaner.- Vi har sett det både innen helsesektoren og i andre sektorer, sier han.Spekter-toppen sier også at han opplever at arbeidstakerorganisasjonene bruker forhandlingene om vaktplaner for å få gjennomslag for ulike goder og økt kompensasjon.- Og det er et uheldig utslag av at tillitsvalgte presser arbeidsgiver når vaktplanene skal godkjennes, sier Mejdell.Både Unio-leder Anders Folkestad og leder i LO Stat, Tone Rønoldtangen, reagerer på Mejdells utspill og krav.- Jeg synes det er ganske ille hvis Mejdell og Spekter har som sin ambisjon at folk som går i døgnkontinuerlig turnus, skal fratas retten til å få kompensasjon. Det er mange arbeidstakere som bidrar til å holde hjulene i gang i livsviktige virksomheter, sier Folkestad. (©NTB)