Flertall for nytt jernbaneselskap

Regjeringspartiene er blitt enige med Venstre og KrF om å opprette et eget jernbaneselskap etter mønster av veiselskapet som er nedfelt i regjeringsplattformen.

Foto: Scanpix
Politikk

Baneselskapet ligger lenger fram i tid enn veiselskapet som etter planen skal opprettes i 2014.De fire partiene ble enige under transport- og kommunikasjonskomiteens behandling av budsjettet for neste år. De viser til både Sundvolden-erklæringen og samarbeidsavtalen og vil reformere vei- og jernbanepolitikken gjennom økt konkurranse.- Det er avgjørende at vi får gjennomført omorganisering og reformer, slik at vi er rustet for framtidens utfordringer, sier komitéleder Linda H. Helleland (H).Regjeringen vil opprette et eget utbyggingsselskap som skal løfte flere veiprosjekter og gjennomføre utbygging mer effektivt, heter det i Sundvolden-erklæringen. Selskapet skal finansieres med statlig egenkapital, men skal også kunne ta opp lån med statsgaranti.Både veiselskapet og et senere jernbaneselskap vil bli støttet opp av et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner som gradvis skal bygges opp over fem år. Avkastningen fra dette fondet skal brukes til vei-, jernbane- og kollektivnettet, samt bredbåndutbygging og IKT-infrastruktur. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv