Har du sjekket utleieboligen for radon?

Strålevernforskriftens krav til radonnivåer i utleieboliger trår i kraft 1. januar 2014. Utleiere må være på vakt.

Foto: Finansavisen.
Politikk

Strålevernforskriftens krav til radonnivåer i utleieboliger trår i kraft 1. januar 2014. For å kartlegge hvorvidt en bolig har for høye radonnivåer, må en foreta radonmålinger.Dersom du er profesjonell utleier som leier ut mange boliger, er det ekstra viktig å være på vakt.De kritiske nivåene Norge er et av landene i verden med høyest konsentrasjoner av radon i inneluft. I norske boliger er gjennomsnittlig årsmiddelverdi av radon omtrent 90 Bq/m³.Dette stiller krav også til lovgivningen, og bestemmelsene i strålevernforskriften er derfor et skritt i riktig retning.Strålevernforskriften § 6 sjette ledd gir bestemmelser om grenseverdier og tiltaksgrense med hensyn til radonnivåer.Bestemmelsen sier at dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m³, så skal radonreduserende tiltak settes i verk. Videre fastslår bestemmelsen at radonnivået i utleieboliger uansett ikke skal overstige grenseverdien på 200 Bq/m³.Kravene gjelder for alle typer utleieboliger.Skal, skal ikke? Alle utleiere må ikke måle radonnivåene i utleieobjektet, men det er utleiers ansvar at det ikke er radon over grenseverdiene.Den som leier ut en leilighet i sjette etasje i en blokk på en eiendom hvor det ikke er kjent radonforekomst, trenger nødvendigvis ikke å måle.I tilfeller hvor utleieobjektet ligger i et område hvor det er store radonkonsentrasjoner, vil utleier måtte måle radonnivået også i leiligheter som er høyt over bakkeplan.Hvis du som utleier er i tvil om målinger bør foretas, vil det enkleste være å få utført målinger av boligens radonnivå.Radonmålinger må foretas regelmessig, da konsentrasjonen av radon i boligen kan endre seg over tid.Bedrifter eller gjøre selv? Du kan få bedrifter til å foreta radonmålingene for deg.Det er også flere bedrifter som leier ut detektorer for å måle radonnivået i boliger, slik at du kan utføre målingene selv. Detektorene må returneres til bedriften etter endt måling.Resultatet av radonmålingen gir grunnlag for en målerapport. Målerapporten fungerer som dokumentasjon på at radonmålinger er utført, og kan legges frem for leietaker og ved et evt. tilsyn.Risikerer anmeldelser og bøter Hva er konsekvensene av unnlatt måling?Dersom du plikter å foreta radonmålinger og unnlater å gjøre det innen fristen, kan du i verste fall risikere anmeldelse og bøter.Strålevernloven kapittel V har bestemmelser om pålegg om retting og stansing.Dersom utleier ikke følger opp pålegget fra Statens strålevern, vil de vanlige reaksjonsmidlene i henhold til strålevernloven være tvangsmulkt og evt. politianmeldelse.I tillegg vil unnlatt radonmåling kunne medføre mislighold av leieavtalen.I tilfeller hvor radonnivået er vesentlig høyere enn hva som er tillatt, kan det foreligge vesentlig mislighold. Husleieloven § 2-12 bestemmer at leietaker har rett til å heve leieavtalen ved vesentlig mislighold.

Nyheter
Personlig økonomi