Berlusconi får ikke passet tilbake

Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi får ikke passet sitt tilbake.

Silvio Berlusconi - Foto: AP
Politikk

Han må derfor holde seg hjemme, mens partifeller reiser til en politisk konferanse i Belgia.Berlusconis pass ble inndratt da han i august ble dømt til fire års fengsel for korrupsjon, en straff som senere ble redusert til ett års husarrest. Han har avvist påstander om at han kan komme til å flykte til utlandet, men søknaden om utlevering av passet ble denne uken avslått.Den 77 år gamle eksstatsministeren kan dermed ikke benytte seg av et tilbud fra Det europeiske folkeparti EPP, et samarbeidsorgan for konservative partier, om å delta på en konferanse i Belgia. Berlusconis partifelle Mariastella Gelmini raser mot avslaget.- Berlusconis fravær fra møtet i EPP bør få andre sentrum-høyreorienterte ledere i Europa grunn til å tenke over rettstilstanden i Italia, sa Gelmini onsdag. Hun mente avslaget føyer seg inn i en serie overgrep mot Berlusconi fra rettsvesenets side.Berlusconis advokater har argumentert med at domstolen bryter Schengen-avtalen om fri bevegelse over landegrensene i Europa, ved å nekte ham å reise til Belgia. Men hensikten med avtalen er ikke at folk skal kunne reise uten gyldige dokumenter, heter det i kjennelsen. (©NTB)

Nyheter
Politikk