Destruksjon på anbud

Kontraktene for å destruere Syrias kjemiske stridsmidler legges nå ut på anbud. Anbudene må være levert innen utgangen av januar.

Syria opprøret. AP Photo/Rodrigo Abd
Politikk

Omkring 30 selskaper har allerede uttrykt interesse for å gjøre jobben, opplyser Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), som har det overordnede ansvaret for at planen om destruering av Syrias kjemiske våpen går som den skal.Av sikkerhetshensyn er det trolig bare ett eller to selskaper som vil bli valgt til å gjøre jobben. OPCW har beregnet at det trolig vil koste nærmere 55 millioner dollar (330 millioner kroner). Jobben omfatter totalt 1.300 tonn kjemikalier.Franske Veolia og finske Ekokem er blant de sterkeste kandidatene som allerede har vist interesse.

Nyheter
Næringsliv