Foreslår å gi naskere bot på stedet

For mange naskere slipper straff, mener stortingsrepresentant Peter Christian Frølich (H). Han vil gi dem bot på stedet, men bergenspolitiet har liten tro på at det vil hjelpe.

Tyv - Foto: Scanpix
Politikk

- Vi kan ikke ha en situasjon hvor det nærmest er carte blanche for å gjennomføre naskeri, sier Peter Christian Frølich (H), som sitter i justiskomiteen på Stortinget, til Bergens Tidende.Frølich vil gi naskerne forenklet forelegg etter modell fra veitrafikkloven. Målet er å få ned saksbehandlingstiden og minske antallet henleggelser.- Når denne typen saker henlegges, svekker det tilliten til rettssystemet vårt, og gjør kanskje terskelen for naskeri lavere, sier han.I motsetning til de forenklede foreleggene som skrives ut i trafikken, vil Frølich at naskeriforeleggene skal dukke opp på rullebladet.- Bøtene bør være av en størrelse som er avskrekkende. I tillegg vil det virke avskrekkende når færre av forholdene ender med henleggelse. Nå har man jo nærmest uflaks om man blir straffet for naskeri, sier han.Gunnar Fløystad, sjef for påtalejuristene i Hordaland politidistrikt, synes ikke forenklede forelegg er veien å gå for å få flere straffet for naskeri.- Det er politiet som må håndtere sakene uansett, så jeg tror ikke det ville spilt noen rolle, sier han.Det er sjelden politiet tar naskere på fersk gjerning. Dermed blir det vanskelig å skrive ut forenklede forelegg på stedet, slik man gjør etter trafikkforseelser.

Nyheter
Næringsliv