Halden-reaktoren truet av nedleggelse

Halden-reaktorens konsesjon utløper om ett år. Nå starter kampen om Norge fortsatt skal ha atomreaktor. Norsk atomforskning kan klare seg uten Halden-reaktoren, viser en ny rapport.

kontrollrom atomreaktor. NTB Scanpix
Politikk

Forskere ved Møreforskning konkluderer med at en planlagt testreaktor i Frankrike, Jules Horowitz-reaktoren, om ti år vil overta for Halden-reaktoren når det gjelder forskning på nukleær sikkerhet og pålitelighet. De mener også det vil være vanskelig å få økonomi i Halden-prosjektet når den franske forskningsreaktoren er i drift i løpet av neste tiårsperiode.- Dette er en rapport preget av at hovedforfatterne er økonomer. De har ikke forstått forskjellen på ulike forskningsreaktorer, sier forskningsdirektør Margaret McGrath ved Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden.McGrath mener at Halden-reaktoren kan klare seg godt selv når den franske reaktoren kommer.- Vi kan kjøre opptil 25 tester samtidig, i den nye franske reaktoren bare 5, forklarer hun.- Vi ser at nettopp det at Norge ikke har en egen atomindustri gjør at vi er etterspurt. Det styrker vår troverdighet overfor kunder. Særlig overfor stater, understreker forskningsdirektøren.Halden-reaktoren eies av Institutt for Energiteknikk (IFE). Byggingen ble påbegynt i 1955, og har vært i drift siden 1958. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv