Hegnar: - Dårlig start for Siv

Finansministeren har ikke dekning for å si at hun er i gang med å få bort formueskatten, mener Trygve Hegnar.

Trygve Hegnar. Foto: Scanpix
Politikk

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen lørdag 28. desember.Finansminister Siv Jensen (FrP) hevder at hun er «godt i gang» med å få bort formuesskatten. Det er en merkelig uttalelse - helt uten dekning.I 2014 økes fribeløpet for formuesskatten fra 870.000 kroner til 1 million kroner (forslaget kom opprinnelig fra Stoltenbergs budsjett for 2014) og skattesatsen senkes fra 1,1 prosent til 1,0 prosent. På papiret har Siv Jensen og de blåblå kommet i gang, om enn marginalt, men fordi de fleste av de som betaler formuesskatt gjør dette fordi de eier boliger og fritidshus, må reduksjonen i skattesatsen sees i sammenheng med at beregningsgrunnlaget økes til neste år.Eier man flere boliger, for eksempel en bolig for egne barn eller til utleie, økes verdien som skal legges til grunn for beregning av formuesskatten fra 50 til 60 prosent av markedsverdien for bolig nummer to (såkalt sekundærbolig). Det er utvilsomt en skatteskjerpelse. Forslaget kom fra Stoltenberg, og Siv Jensen beholdt det.Men det er ikke den eneste skatteskjerpelsen. Ligningsverdien av en hytte eller annen fritids-bolig øker med 10 prosent til neste år. Også det et forslag fra Stoltenberg.Finansminister Siv Jensen gir oss en reduksjon i skattesatsen for formuesskatt, men beregningsgrunnlaget blir høyere, og vi tipper at de fleste av de 670.000 som betaler formuesskatt, faktisk kommer dårligere ut med Jensen.Da er det temmelig freidig å hevde at man er kommet godt i gang med å fjerne formuesskatten.FrPs mål er å fjerne formuesskatten, og det tror vi egentlig at Høyre også vil, og Jensen kunne derfor startet ferden mot dette målet ved å holde beregningsgrunnlaget for boliger og fritidsboliger uendret. Det blir verre å sette ligningsverdiene ned igjen.Med en så dårlig start, kan det bli vanskelig å fjerne formuesskatten i løpet av fire eller åtte år.Det ideelle, og i tråd med de utallige valgløfter fra FrP og Høyre, ville være å sette skattesatsen ned til 0,5 prosent i budsjettet for 2015, og deretter fjerne den helt i løpet av denne stortingsperioden.Men kanskje blir det en reduksjon til 0,5 prosent frem til 2017, og en hel avvikling i neste stortingsperiode til 2021.Formuesskatten skal ned og bort.Dessverre har Jensens blodfattige start gjort det verre for regjeringen.Opposisjonen vil selvfølgelig hevde at enhver reduksjon i formueskatten fremover vil gi større forskjeller, som de vil stemme imot, men regjeringen må holde fast ved at Norge ikke bør beskatte, sammen med et par andre land i verden, det å eie driftsmidler. Formuesskatt på traktorer, lastebiler, hoteller, kontorbygg, skip og andre driftsmidler bør fjernes. Det er avkastningen (overskuddet) - ikke eierskapet - som bør være gjenstand for beskatning.Som Siv Jensen har sagt 100 ganger: Norske eiere diskrimineres i forhold til utenlandske eiere når norske eiere må betale formuesskatt.Formuesskatt på boliger og fritidseiendommer kommer i en litt annen stilling, men Arbeiderpartiet har skjønt at det for en halv million velgere er upopulært å betale formuesskatt på boliger. Derfor satte den rødgrønne regjeringen opp fribeløpet (bunnfradraget) til 1 million kroner.Siv Jensen beholdt dette beløpet og satte skattesatsen marginalt ned, men økte ligningsverdiene.Derfor må vi med beklagelse si at Jensen ikke har kommet «godt i gang.»Hun rygger.

Nyheter
Næringsliv